Fényrend Közösség

Facebook Youtube Switch to English Wechsel zu Deutsch

Rólunk

Közösségünk a Fény és Rend Szövetségének új földi tükröződéseként 2015-ben azért jött létre, hogy segítsen Neked megtalálni a Belső Fényt, hogy felszabaduljon Benned egy rejtett energia, amelyet életeken át felhalmoztál, és amely látens módon szunnyad a lényedben. Szeretettel invitálunk, hogy tarts velünk azon az ösvényen, amin még kevesen járnak. Segítünk megtudnod, megértened, ki vagy, honnan jössz, mi létezésed értelme és célja, mi a magyarázat mindarra, ami körülötted és benned történik.

Nem akarunk helyetted gondolkodni és helyetted megérteni semmit. Megváltás helyett megmutatjuk az ajtót, amelyen át a szabadba léphetsz. Nem kérjük, hogy rajongj értünk, nem kívánunk önjelölt "nagymestered" lenni. Azt kívánjuk, hogy TE legyél az, aki végül felemeli magát, aki a belül izzó parazsat fújni kezdi, és hatalmas tűzzé, belső ERŐvé változtatja. E folyamat során a Szövetség közvetett, majd közvetlen támogató tagjává válhatsz. Később, ha fejlődésed lehetővé teszi, a laikus tagok közé kerülhetsz. Lejjebb görgetve további információkat találsz Közösségünkről.

Eseménynaptár

Előadásaink

Megalakulásunk óta számos előadással igyekszünk közelebb hozni Hozzád a tudást és bölcsességet, nyilvános előadásainkkal. E törekvésünk gyümölcseit hallgathatod-nézheted YouTube csatornánkon, valamint itt, weboldalunkon is.

Néhány előadáscím a teljesség igénye nélkül: Energialények, Erő és Teremtés, A Föld Misztériuma, Ötödik Típusú Társadalom, Gyermekáldás - a második eljövetel, Kereszt és Pentagramma. Négy előadásban dolgoztuk fel az úgynevezett Ré-közvetítést, és minden év végén előrejelzést teszünk közzé a következő évre vonatkozóan.

Urbi et Orbi meditáció
Segíts Magadon
Az Aktus Misztériuma
További előadásaink

Felemelkedett Mesterek Égi Szövetsége

Közösségünk az egyik földi tükröződése az Égi Szövetségnek. Számos más tükröződés is létezik, és mindegyik az Emberiség javára végzi áldásos munkáját. Karmikus feladatuknak megfelelően, az egyes tükröződések gyakran a Szövetség Mesterei közül csak az egyik vagy másik tanítását hangsúlyozzák. Ahogyan közeledünk a Vízöntő Korszak felé, az Égi Szövetség valódi természete, vagyis a különféle Mesterek tanításában jelen levő szinergia nyilvánul meg. Ennek a szinergiának a képviselője a Fényrend Közösség.

Közösségünk szimbólumában az öt elem színeivel ékesített mandalaként jelenik meg az Élet Virága, amelynek két oldalán az Égi Szövetség küldetésének minőségi és mennyiségi oldalát jelöli egy-egy szó. A Fény a tűz minőségi jellemzői közé tartozik: világosságot, megértést, tiszta érzékelést hoz a sötétségben, mint ahogyan a felkelő nap véget vet az éjszakának. A Fény egyik megnyilvánulása a megértés. A Rend, mint a föld egyik mennyiségi jellemzője, az áthághatatlan univerzális törvényeket, az Isteni Teremtés pilléreit szimbolizálja. A Rend egyik megnyilvánulása az ok és okozat törvénye. Az évszázadok során, a karmikus lehetőségeknek és az Emberiség befogadó képességének megfelelően számos beavatási ösvény egyoldalúan csak a Fényre vagy csak a Rendre koncentrált. A hermetika volt az egyetlen, habár rejtett ösvény, amelyen a spirituális fejlődésnek mind a minőségi, mind pedig a mennyiségi oldalát tanulmányozhatták a szerencsés tanulók. A hermetika szűk ösvénye az eljövendő korszakban kitágul, és magába fogadja a korábbi egyoldalú utakat, ezáltal az egyensúly valódi természetét szélesebb tömegek érhetik el. A Fény és Rend Hermetikus Közössége (röviden: Fényrend Közösség) ezt az eljövendő, magas ideált igyekszik elérhetővé tenni a jelen Emberisége számára.

Az alábbiakban bemutatunk néhány Mestert, akik a Szövetség kiteljesedett tagjai. Akiket felsorolunk, óriások és hatalmasok, ám az Égi Szövetségnek még számos más valódi és laikus tagja van. A valódi tagok általában nincsenek a földön inkarnált állapotban. A Szövetség bölcsességét és beavató rendszerét az inkarnált állapotban levő, e feladatra kiválaszott laikus tagok közvetítik.

Josua Mester

Imánuel Jézus Krisztus a legnagyobb formátumú tanító aki az utóbbi bő kétezer évben élt és tanított a Földön, és aki lehetővé tette, hogy egy korábban nem látott Isteni Jelenlét nyilvánuljon meg mind a földi, mind az égi világban. Ő volt az, aki az Élet Vízével és az Örökkévalóság Tűzével ismét szárba szökkentette a kivétel nélkül minden emberben meglevő fénymagot. Tanításainak ezoterikus oldalát kevesen ismerik, és még kevesebben alkalmazzák a gyakorlatban.

Arion Mester

Franz Bardon néven élt a Földön utoljára az a nagyszerű szellem, aki Hermész Triszmegisztoszként lett ismert számos korábbi életeinek egyikében. A Szent Tudomány és a Hermetika legkorábbi ismert hírnöke, tanítója, iniciátora. Nem is bízhatta volna a Gondviselés megfelelőbb szellemre azt a feladatot, hogy az Istenhez vezető valódi út első három lépését, a Tarot első három nagyarkánumát gyakorlati módon lejegyezze. Első könyve, az IGAZI BEAVATÁS ÚTJA, amelyet mindenkinek tiszta szívből ajánlunk.

Ré, az Egység Törvényének Szerény Hírnöke, akit az ókori Egyiptomi istenségek között is számon tartanak, egy olyan nagyszerű Szellemcsalád (saját szavaival: Társas Memória Komplexum), amely a Föld történetében többször az Emberiség segítségére sietett. A Ré nevű csoport a jelenünkhöz képest évmilliárdokkal korábban nyilvánult meg először a Vénuszon, amely abban az időben egy a Földhöz hasonló, 3. denzitású bolygó volt. Harmónikus spirituális fejlődése nyomán a Ré komplexum jelen időnkben már a tejútrendszer központi régiójából, a Teremtés 6. denzitásából szolgálja az Egységes Végtelen Teremtő rendjét. Emberi szemszögből a Ré Komplexum „otthonának” leginkább a Tejútrendszer Központi Napjának körzete tekinthető. Az amerikai L/L Research nevű spirituális kutatócsoport 1981 január 15-én sikeres és stabil médiumi kapcsolatot hozott létre Rével, amelyet több mint 3 éven keresztül, a fokozódó nehézségek ellenére is sikerült fenntartaniuk. Carla, Don és Jim áldozatos munkája nyomán a több mint száz 30~60 perces szertartás (ülés) hangfelvételéből megszületett az Egység Törvénye (The Law Of One) című, 5 kötetnyi terjedelmű közvetítés. Az Egység Törvénye a Föld legújabb kori történetének egyik legjelentősebb Égi Üzenete, amelyet lelkes önkéntesek bolygónk számos élő nyelvére, köztük magyar nyelvre is lefordítottak.

Daskalos

Daszkalosz (ami görögül annyit tesz: Mester), polgári nevén Stylianos Ateshlys, közismert nevén pedig a Ciprusi Mágus avagy Sztrovolosz Mágusa. Nagy formátumú tanító, gyógyító, magas rangú beavatott, aki számos néven és korban élt korábban a Földön. A spiritualitás bonyolult területeit magyarázta el egyszerű és közérthető módon, elementálokkal kapcsolatos tanításai különösen értékesek. Gyógyítási képességei a Jézusról fennmaradt csodákat idézték. Számos könyvet írt, és számos könyvet írtak róla. A Daszkaloszról szóló legismertebb könyv a Ciprusi Mágus, Kyriacos C. Markides tollából.

Saint Germain Mester

Saint Germain felemelkedett mester csupán a Föld legutóbbi történetében három századot felölelő időn keresztül volt ismert misztikusként, alkimistaként, mágusként, zenészként, festőként, drágakőszakértőként, és nyelvzseniként. Feljegyzések szerint 1710 és 1935 között néha egyidejűleg több helyen is felbukkant. Több legenda is fűződik a 18. században való megnyilvánulásához. Egyik szerint Erdélyben, II. Rákóczi Ferenc és II. Károly spanyol király özvegyének törvénytelen fiaként, másik szerint spanyolországban, Adamus keresztnéven egy portugál-zsidó apa és spanyol nemesi anya gyermekeként született. Az egyik történet szerint a Saint Germain nevet önmagának találta ki a Sanctus Germanus latin szóösszetételből (jelentése: Szent Testvér), amelyet francia nyelvre fordított. A történetek szerint számos nyelven folyékonyan beszélt. Egyes tisztánlátók és médiumok szerint a késői antlantiszi időkben templomi szolga volt, majd egy "baleset" nyomán évezredekre egy kristály fogságába került. Jézus idejének több alakjával is azonosították. Egyesek szerint ő volt József (Jézus apja), mások szerint Lázár, és olyanok is vannak, akik azt állítják, hogy ő volt maga a "bolygózsidó". További feltételezett inkarnációi: Sámuel próféta, Merlin, Roger Bacon, Christian Rosenkreutz, Christopher Columbus, Francis Bacon. Hogy mi a valóság? Valójában nem számít, azonban annyit elárulhatunk, hogy e misztérium mögött a Szövetség egyik fentebb említett mestere áll. Ami biztos, hogy az utóbbi évszázadokban a Saint Germain-ként ismert nagyszerű szellem számos helyen jelent meg inspirációival és tanításaival a spiritualitás legkülönfélébb köreiben. Számos földi megnyilvánulásból szerzett bőséges tapasztalatai révén átütő egyszerűséggel világít rá magas spirituális igazságokra, és ébreszti rá a keresőket arra, hogy maradék szemellenzőiktől is szabaduljanak meg végre.

Omraam Mester

Omraam Mikhael Aivanhov az Egyetemes Fehér Testvériség nevű spirituális csoport vezetését Péter Deunovtól vette át. A szervezet nevében szereplő „fehér” a fehér fényben jelen levő összes szín harmóniájára és jelenlétére utal. A századfordulón, 1900-ban született. A spiritualitással már fiatalon, 17 éves korától kezdve - Deunov mester vezetése mellett - foglalkozni kezdett. Később szülőhazájában, Bulgáriában tanári diplomát szerzett. 1937-ben mestere hívására Franciaországba költözött, ahol elkezdte terjeszteni Deunov tanításait, kiegészítve azokat saját spirituális tapasztalataival, valamint alapított egy spirituális központot az ország déli részén. Franciaországban haláláig, 1986-ig élt. Élete során több ezer spirituális előadást tartott, elsősorban francia nyelvterületeken. Rendkívül gazdag életművét, a papírok és segédletek nélkül tartott, rendkívül mély és sokrétű bölcsességet tartalmazó előadásait a Testvériség Prosveta nevű kiadója gondozza és adja ki elsősorban könyvek formájában világszerte. Az Izvor sorozat részeként megjelent könyvek, mint például a Gondolat Hatalma, vagy a Milyen egy igazi szellemi mester? bárki számára könnyen érthető módon világítanak rá magas spirituális igazságokra. Az egyik keleti útja során kapott „Omraam” név az Om és Raam részekből tevődik össze, amelyből megállapítható e nagyszerű tanító szellemi eredete.

Facebook Youtube

Amennyiben kapcsolatba kívánsz lépni velünk, használd az alábbi címet:

fenyrend (kukac) fenyrend (pont) hu

+ TUDNI + MERNI + AKARNI + HALLGATNI +

©2015-2021 Fény és Rend Hermetikus Közössége (Fényrend Közösség)